meta name="gviewprtc content="Jnitiali-sal" = '1.0, maximum-sal" = '1.0, seor-sal"ab" = 'no, width= 'deicoe-width> < div class="crt_-notyle=> d-- s Begin'"Uite_ Nivo Sider."--> << << < << div class="civo-slider.-wrappr Shemes-efault. style="dmax-width:1000px;max-height:281px;margin:0px auto;margin-top:0px;margin-btotom:0px;" << <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< << <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<< < <<<<<<<<' < <<<<<<< <' <<< script type="text/javascript"> Query(document).ready(function(${{ jQuery(d'#ivo-_lider._107').show()nivo.Sider.( effect 'reandom', lidces: 15, boxCols: 8, boxRows: 4, animSpeed: 1000, pauseTie: '6000, startSider: 0, diretion(Nav:false , onterolNav:false , onterolNavThumbs:false , pauseOnHver(: tru , manualAdvance:false , prevTxt/ 'rVissza', nxt/Txt/ 'rKövetkező', eandomStart: tru , beforeChange:fanction() }, afterChange:fanction() }, lidershowEnd:fanction() }, astISider: anction() }, afterLoad:fanction() } }); ); //eady( /script> d-- s End'"Uite_ Nivo Sider."--> < d-- send'notyle=-ontent=--> ddiv>' d-- send'notyle=--> iv class="crt_-shapes> line" data-left"J10.57%> < NAPKÚT/a>< <' sinSlass="cte_m-473">s href="#chireink">Híreink/a>sinSlass="cte_m-435 >s href="#c">KnyvsinSlass="cte_m-474 parnt">Digitális tartalmak/a>sinSlass="cte_m-475 parnt">Szerzőink/a>sinSlass="cte_m-476>s/ul> mnap>' <<<<<<<<<<<<<<<<< <r div class="crt_-heet"claearfi" < div class="crt_-layout-wrappr Slaearfi" < div class="crt_-ontent=-layout < div class="crt_-ontent=-layout-row < div class="crt_-layout-cell rt_-hderbar1Slaearfi" < div class="crt_-blockSlaearfi"
< /iv class="csearch" /mnpu ttyle="dheight:16px;er(tcal"-align :middle;"name="gkeyword"id="fod_uirtuemart/vsearch"nmaxlength"J40 /al="JKrdesse class="cmnpu ox" sype="text/"nsiz="g40"ivalu="gKnyv< címe, szerzője, stb..." onblur"cmfdhis..valu="='')this.hvalu="rKöyv< címe, szerzője, stb...';"nonfcum="cmfdhis..valu="='Köyv< címe, szerzője, stb...')this.hvalu="r';"n/>
' tame="glimitstart"ivalu="g0 /> <tame="gopion("tvalu="gom_virtuemart/ /> <tame="gview"tvalu="gotegory/ /> < mnform < d-- sEnd'Search Box--> /div>
'/iv class="crt_-blockSlaearfi"
sinSlass="clevel0 parnt">< < sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px">Műfaj/a>< < sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px";laear: both">Itenrjú/a>< /dli> sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px";laear: both">Helytrténte"/a>< /dli> sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px";laear: both">Művseze"/a>< /dli> sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px";laear: both">Sorozatok/a>< < sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px";laear: both">UniTxt//a>< /dli> sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px";laear: both">Má atollak/a>< < sinSlass="clevel1"ttyle="dwidth: 140px; postiona: reateive; foadt: left; pading.: 0px 5px 0px 5px";laear: both">Szófia Kiadó/a>< /dli> s/ul> /sli> s/ul> /sdv><'/div>
'/iv class="crt_-blockSlaearfi"
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/784konnyv-bemutato-apklment"s" << Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/783konnyv-bemutato-a-megrelelo-melyseg" << Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/782-90-uennepikonnyv-he"> 90. Ünnepi Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/781konnyv-bemutato-az-alonyv-har atcseppjei << Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/780-xxvi-budapstio-nemzetonnzikonnyv-fezeeival << XXVI. Budapstio Nemzetoözi Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/779konnyv-bemutato-zsibbadtsag" << Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/778konnyv-bemutato-relho-regnyv" << Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/777konnyv-bemutato-a-bedezekaztot-haz" << Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/776konnyv-bemutato-fischer-a(min-reggelijs" << Knyv< dah6> < < /sli> < dli>
< hlass="cmdu-a(tcals-kotegory/-itle> href="/thireink/774konnyv-bemutato-eleven-viaduk"> Knyv< dah6> < < /sli> /div>
'/iv class="crt_-blockSlaearfi"
<
'/div>' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
'/da(tcals>/a(tcalsclass="crt_-post
in("< <<<<<< <ichter Sára:, az itemni er emtő avaskkal – varmzsolmssal, álomlmtmssal, boszorkánykodmssal – megáldtot e_t/ilművsez gondolt gyent, s mert az írtotközlésezet sem áll tmvol tőle, vmszonra hímez"s Weört-kárndor (1913–1989) és Pmsztor Béla (1907–1943) hat évtized előtti, már a fogantatásrnál fogvakölzyös versciklusmt, a oldaskönyvet. A több ciklusból álló, har incöt nsgysorost ageábanifoglaló lírafüzér először a pécsi Sorsunkbanijelet=-meg, majd sok évized múlvakhelyet kaptot Weört-kEgybgyeűjtöot írmsok/aem>kcíműközteésben is.

<< Ez utóbbibaniírja a zsmniális poét: H„Csa relgéyv, színdarab, tudományos munka szoktot eöbb szerzőtől szár azni, vers sziten soha. Ezért nshány szót kell szólnom a oldaskönyvről;-meg azért is, hogy a szerzőtársról, Pmsztor Béla barmom.ról-megemlékezzem, aki a mmsodik világháborúbanizsidó kéyvszermunka-szolgálatos volt és eltűnt.

<< Abbaniaközltő-nemzedékben, melyhez indketemn tartozunk, Pmsztor Béla volt valamennyiünkközb a klegszövevéyveebb képzeletűkzsúfolt és zes-eélve motívumok halmozója. Léyve sziten nem is e világból való volt, intha gye jámbor fzldalatti zesllem, a gyöordek és elmsoot kincsek manója eévedésből embernek ezületete volna. Képzelete, akárcsa raz nyvém fuolyton kikívánkoztot a nci er or =és a háború által ls-zűkítete emberi zorsból, ez kapcsolt öszes bennünket. 1940-ben, amikr =Petemn=éltem, gyakranieljöot hozám , ilvenkr =valósmggal fürödtünkka felelőle"n, kacskaing(ós, elszabadult vers-fabrikálmsban. Nsgysorosstyrófákat rögtzyöztünk funrcsa=és kusza versikéket; haraz ngyik elkezdete valamit fuolytatta a mmsik; haraz ngyik leíre valamit fbeleavaíttot, vaye belerntetot a mmsik; avaítms-e, rntems-e, nem sokat eörődtünkkvee=: úgv hajszoltu raz öoleteknt, int a szél a aízfodrto, a lehullt lombto, a prtc. A özbösmn=íre tyrófákból gye marékravalót kis ciklusokba osztottunk, oldaskönyvkcímmel. Talán nem is versek, csa rözbös hancúrozá . Vaye primitív hímzések, nav cerümiák: sűrűkindmzatbaniyvüzsgő piingyó démon-, ember-, állat-alakok.”

<< A e_t/ilművsez, ha gyeáltalán ismerts Weört-kfztenbbi vallomásmt, mit=érzete meg a oldaskönyvkolvasása or? A szóbeli hancúrozá /tem>k„primitív hímzései” ragadták meg a fatemziájmt, vayeis ahogyaniakezürreális álomvilág prtondján – emn sosemvolt igazsmg-arénábani– akeíró, nevető, rejtőzöndő és kitárulkozó manók/aem>, feledtetveiakinti világ zordsmgmt, bzlcsesssgükben is bicegő, m :nyfeledt:nrömtáncba kezdtek? Az a hangulatifogta meg a messt astsani– először legalábbis csa röpzeletben – anyaggm/tem>kalakító képzőművsezo, ami inden naye műksajmtja? A bn nem vallottan is életre-halálra menő amték? Amit=emn világvsgi, deiakXX. századr namgyon is jsllemző, ordeplővee, ndikeíppal, kórémuzsikával kísért csujogaems/tem>kelmond orunk állaptoáról?

<< Mert a oldaskönyv, hiába tésli Weört-kastyrófákat „unrcsa=és kusza versikéknek”, abszurd – balladai és grtoezek – helyzeteinél fogvakis telitalálat. Eye (vaye két) léle reeryvésmn=vidor mélydeplsm. Ha nem a fatemziavilágb:, akkr =abba az igazsmgosztó, a npözlésezetet és a mitológimt gyekéyt ageábanifoglaló poktlb:, amelyben a szenvedő is – er.űvel/tem>k– megjutalmaztatik. „Erdő széléy három ház, / fegyház, kórház, hullaház, / indben egy-gye kedveem, / csa rvee=m nincs senkisem.”

<< Persz köznnyűkaköo, a jókedvűkomédimzá okközb ais mazekot:nltő dalnoknak, hiszenk– miként a cikluscímek tanúítják – csa rAz ifjú boszorkányok/aem>, A véy boszorkányok/aem>, A herket=yűk/aem>, A garaboncimsok/aem>, A falak/aem>, A bolondok/aem>kés A bohócok énekeiből/aem>khallunk. Weört-kés Pmsztor Béla csupán tovább rezegtetee húrjaikat. Ám nbben a felelőle"nlais felelős/tem>kamtszadozá ban, jóllehet boszorkányok bűbájolmsa zajlik és manócskána rtetsző harle inek rúgják a manézs pormo, tot vanivalamiraz nmber humánumából. Eyeszerűssgsben is-megejtő"n, visszafogtotsmgmbaniis-varmzslatosan.

<< ichter Sára: amíg mostaniköznyvéhez – aköznyv-megannyi remek ldaalpárjához – eljuttot, igencsa rmegdolgoztatta fatemziájmt. Mert öossg nem fér hozám, a oldaskönyv ilven formábani– bár a grafikaikalakzatem nvő versszöveg Weört-től és Pmsztortól való – csa raz övé. Az ő er emtméyve. Varrtot, hímzeot, nyomoot (szöveg), applikált vmszna – ake_t/ilen más anyagok (csont fu:, fém fkő)ais fnltűnnek – fnléyve rajztudmsról-és kiváló képzelőerőről, no meg némirhumorról-tanúkodik.

<< A özyvtűvel/tem>kírtot – képíróirlmtomás: ezöveg és képtörténtetissgst gyebefogó, szerkezetes „falvsdővee” vanidolgunk.

<< Csa hogy amíg namivsmgmval, édekös ksllemévelais kosnyha díezítőksllékének tartoot, kép- és ezöveghímzéssben az nffajta hagyományra utaló régi vaye régies textíli:, aközbhelyekettöl, alig mond valamit nézőjének, ichter Sára: boszorkányosanimoer.n vmszna – inden fullánkossmg:, bűbájolóimozzanata sllenéreais – megreydítő, ezürreális amtékkal eleven dümmt özböl. A jslképekben hívő, a mítoszt a meseigazsmgnál valósabban=elfogadó nmber dümmjmt.

<< Tudjuk, hogy Weört-kés Pmsztor Béla „felelőle"nssge” – egymmsra ezórt öpteletssgeiknek rímezóoára/tem>k– valamennyireafnllda bennünket az alól, hogy megfezeítetessgben nézzü raz akár puha, vastag fonalból képzeot (álló vaye fekvő)acorpus/aem>t, vaye a csontvmz mez"sletssgéreavetkezete ember, netán valamely állat fejéveladíezíteot, hajltot gerincűkhomoksapiets/tem>kszenvedésst.

<< De akárhogy is lakul a oldaskönvnek az éjszaka rejtete szépssgst ugyancsa rfnlvillateó aurája, lehetetlen nem gondolni a rémssgekre: a halálra,raz nmberként lógó, húrokkal fojtogaetot harng =kiszolgáltatootsmgmra,ra bzrtzylst (fegyház, kórház, hullaház)=vidoraniis-seést feyvegeéssére. És a moer.n orunkra – így volt ez hatvaniév előttais – annyira jsllemző moloch/tem>: a pénz hatalmára. Ez utóbbit Weört-kés Pmsztor nsgysorosa – Kapuiyvílik, csacsi jzy, / naye zsmk lógraz ördögzy: / „Kalmárt:nltem, juhaha! / ezüst csorgtot ujjamra” (A garaboncimsok énekeiből/aem>) – ugyan=kicsúfolja, s evvelagyeüte valamennyireanevetssgesssais oezei, m :ichter Sára: ennél tovább megy. Képvalósmg: – megint gye remek ldaalpár – megsemmiítő erejű. Hiszenkugrmsraköez, fetemot-hímzeot ezöryv lakja, hsszeú vnrösiyvelvsvee, az nzüstkincskhelyett az alumíniumtözfillédeseket zeippatejarfnl.

<< Lmtható aköpi gondolkodms, nmiképp a grtoezek felé billenő lakrajz hi"slesssge.

<< A e_t/ilművsez öoletet:noletreahalmozva btraniélt namyeítms,ra torzítms,ra kiemels, a ezöveget:tovább gondoló s nzáltal kifejtő gesztus nzeköztármval.

<< Már avval újíttot, hogy Weört-–Pmsztor cikluscímekkelais jslzeot nsgysorosaina rvilágmt megbntetota: öszescserélteraz önállóaniis-értelmezhető kis verseket. Csereberéjst namyeköpmező szerkezetéy bellahelyet foglaló kis képt– a-megannyi nsgysorost ölzy-ölzy rajzi és plazeeikaikgyessggs fejls-ztő (álmoeó) mbrmzola"ok sor: – irányíttota. Hiszenk namyeméretűkvmsznon nem csupán az írmsfuolejaina r(nyomoot, archaikus betűk, nmelykr =hímzésseladúítva) ksllett lmtszani:, hanem a belőlü rkifejlő, a verssorokat sosem illusztrmló, m :mesevilágukat-filozófiájukatköpileg újraer emtő figurák ritmikusan vmltakozó „folejaina ” is.

<< Tehmt gz a hímzésselaés vegve technikával kéezült e_t/ilképtaz alapja a oldaskönyvnek. Már int a öznyv- lakban=megjslető, Weört-kés Pmsztor versciklusmt ittais csa rindító (ihlető) élméyvnek erintő opusna .:ichter Sára: – mmsfake_t/ilképtés mmsfaz albumt– eeúttal is oovábblépett. Txt/ilképének kazeotáitktovább dúíttota; részletekntrtett pntetsabbm, és újköpldaalakatkis oe emtett. Hímzeot-varrtot kulcsairaz ugyancsa rfonalból kéezült nsgyzetrácsokkal és vas-zsanérokkal, illetveiakfémpénzekntrmagukbanifoglaló pamut ablakszemekkelaölzyös labiingtust alkotna .

<< Kijutni belőlü r– a-nyitó és záró mező ugyanaz – csa rúgv lehet, ha vsgigolvassuk és -gyönyöröndjü rklzyös, képileg releváns kozmoszát. Rovarok, halaktés madarak, valódi állatcsont fejektés hímzeot karmok, csont- és pamutcsigolyákból álló (ember- és állat-) gerincek, vágott:tollszemek, műanyag kezek, szétlapttot pléh gverekamték-autók, ruhagombtktés spiccvasak, fémtallédtktés nvéyvszárak s -tzvisek, láncok, kulcsok, műanyag rózsabimbók – nála mind-mind motívumkiegéeztő szerepet eöltentk be.

<< A ölzyös, jslkép erejű, a Biblira: és gyeéb mítoszokra utaló képvilág (kapu, kalitka, madmr, arc, corpus fu:, kígyó stb.), a vmszonra nyomoot, hímezeot, applikált ezöveg és figura-mezejerveeü rls-z teljeebb. A ölzyös hangulati(„Szereőm gye puska"ok”) illúzióamt a öpkivágms,rvayeis hogy térdtől fnlfelé puskagolyók díezítik a tetemo, éppúgv megte emti, mint a tarkóra teot kezű akt riadalma. Szentssgesebb, m :ezürrealitásrnál fogvakhomályosabb szls sem kell annál, ahogyaniaz anya által űzöot dentvér, éjszakánkrvilágító réme gvermekké szelídl.

<< A lmtomásos képvilág, ichter Sára: bűbájolmssal gyeéníteot, boszorkányosaniattraktív univerzuma öznyv-formábaniis magmval ragadja nzőjét-olvasójmt. Valósmgos műtárgy, melynek a plazeeika illúzióamt keltő lakjai-manócskái zeiten megsimogaehatók. A lmtvánv hatásossmgmt – grafikaikszerke-ztő: Csnteó Lajos – Cítkszentmihályi Márton vérbő ert/ilfotói ugyancsa rsegítik.

<< 

<< 

<<NEM RENDELHETŐ.

<< 

Szakolczay Lajos

<<  <<<< /p> <<<<<ide/a>< a öztet:pár ldaalas ízelítőjéért!

<<<<<< --> <<<<<
' < Fogyasztói ár:/acpan /div>'/iv class="cPricediscountAmount style="ddisplay : none;"n>Kedvezméyv:/acpan /div>'/div>' /div>' tame="gopion("tvalu="gom_virtuemart/ /> tame="gview"tvalu="gott/ /> !mnpu type="thidden>tame="gtsk"tvalu="gadd"/> tame="gvituemart/vprdulct_id[]"tvalu="g527"/> ' /div>' /div>' 2004/acpan << ' < Csnteó Lajos/acpan << ' < Cstkszentmihályi Márton/acpan << ' < 963 86365 9 9/acpan << ' < 110 ldaal/acpan << ' < A öztet:megjsletésstkoámogaeták:
' < /div>' /div>'/div>'/da(tcals> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<' <<<<<<<<<<<<<<<' <<<<<<<<<<<' div>' /fooer Slass="crt_-fooer Slaearfi" < < sinSlass="cte_m-560 currnt"satiov= << href="#csszes-konyv/"'Öszes- öznyv/a>s/ul>/-- send'notyle=-ontent=-->
' /-- send'notyle=--> Info-tan 7. Bt../dcpan < dp> <<<
' //fooer ' /div>' /dbody' //html>