01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Szepes Erika: Az Ördöggolyó ajándéka

Leírás
Szepes Erika 1946. december 24-én született Budapesten. Gimnáziumi tanulmányait az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában végezte, kitűnő érettségivel (1965). 1964-ben az OKTV-versenyeken több díjat kapott, ezzel felvételt nyert az ELTE magyar és latin szakára. Itt végzett 1970-ben. Szakdolgozatát ókori vallástörténetből írta. Egyetemi doktori disszertációja görög vallás- és irodalomtörténet tárgyú volt (A homéroszi Hermész-himnusz komikuma, 1978). Kandidátusi disszertációját a mai magyar költészet átfogó elemzésével (Magyar költő–magyar vers, 1990) szerezte meg.
 1970-től az Akadémiai Kiadó Világirodalmi lexikonjánál felelős szerkesztőként az ókori irodalmakat szerkesztette. Maga is számos cikket megírt, továbbá részt vett a lexikon fogalmi anyagának írásában. 1982-től a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerkesztője 1985-ig, 1985–1991 között főszerkesztője volt. 1988–1989 között Soros-ösztöndíjat kapott. 1991-ben elveszítette állását, azóta megbízásos munkákból él.
 1991–2005 között tanított az ELTE magyar irodalomtörténeti tanszékén, négy és fél évig a Zsigmond Király Főiskolán adott elő egyetemes művelődéstörténetet és 20. századi magyar és világirodalmat (2001-től). 2005-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DLA képzésében vesz részt.
 1993 óta a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság elnökségi tagja, szervező titkára, a Nagy Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2003 óta a Nagy Lajos Társaság elnöke. 1993-tól az Ezredvég irodalmi folyóirat vers- és képzőművészeti rovatának vezetője. Az 1998-ban indult Aquincumi Költőversenyek zsűrielnöke.
 Nagy Lajos-díjat 1994-ben, Gábor Andor-díjat 2005-ben kapott, majd 2006-ban a Magyar Köztársaság Elnöki Érdemrend arany fokozatával tüntették ki.
 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.ISBN 978 963 263 365 7
Terjedelem 132 oldal
Köszönet A szerző a kötet megírásának idején NKA-ösztöndíjban részesült.

Logo nka_2013