01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Ucsiraltu: A hun nyelv szavai

Leírás

Régóta foglalkoztatja a nyelvészeket, hogy az Ázsiában, Közép-Ázsiában, ­Európában, illetve Indiában és Perzsia határain más-más korszakban feltűnő hun (?iung-no/xiongnu, hjún, hún, húna stb.) népesség, amely nagyjából a Kr. e. IV. századtól egy évezreden át világtörténelmi jelentőségre tett szert, milyen nyelven – illetve szövetsége keretében a különböző korokban milyen nyelveken – beszélhetett. Az pedig, hogy a nyelve, pontosabban annak néhány szava milyen kapcsolatban állhat a magyar nyelvvel, még nagyobb talány. Az előbbi kérdésben egy Kínában – a Belső-Mongóliai Tudományegyetemen – tanító professzor, Ucsiraltu mongol nyelven írt tanulmányainak magyar fordítása kíván újszerű választ adni sajátos nyelvi-kulturális rekonstruáló módszerével. A magyar szókinccsel pedig Obrusánszky Borbála mongolista és Czeglédi Katalin nyelvész tanulmányai kísérelnek meg kapcsolódási pontokat találni.

 Mindez már csak azért is nehéz feladat, mivel magát „a hun nyelv” kérdését mindmáig heves tudományos vita kíséri; legtöbben a törökségi nyelvek közé sorolják, mások a szkítával, szakával rokon ún. kelet-iráni nyelvnek tartják, néhányan pedig mindkét nyelvi réteget a hun szövetség alkotó részének vélik, korszakonként és térségenként eltérő intenzitással. Távol vagyunk attól, hogy megnyugtató, széles körben elfogadott választ hallhassunk tudósainktól. Egy új aspektust, a mongollal való összevetés lehetőségét veti fel a szerző. Ucsiraltu professzor elmélete szerint ugyanis a kétezer évvel ezelőtti hun nyelv a mongol nyelv, illetve annak sok ősi jegyet megőrző nyelvjárása alapján értelmezhető, azzal mutat rokonságot, amely felvetését néhány, évezredekkel ezelőtti archaikus kínai forrásban megőrzött szó magyarázatára és a kínai források tartalmi vizsgálatára alapozza. Ehhez a forrásokból szemelvényeket közöl és a szavak etimológiai vizsgálatához – rekonstruálásához – folyamodik. Ennek során feltárul előttünk egy másfél-két évezrede letűnt kor: a sztyeppei civilizáció egy fontos szakaszának lovasnomád társadalma.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2008
Fordította Obrusánszky Borbála
Lektor Czeglédi Katalin, Csornai Katalin
Szerkesztő Bognár Antal
ISBN 978 963 8478 96 2
Terjedelem 128 oldal
Köszönet A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

Logo nka2011