01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Tóthné Lucz Piroska: Virágmagvak kövek alatt

Leírás

Az Illyés Gyula által sötét tónusokkal lefestett Puszták népének másik, belső perspektívából ábrázolt arcát olvashatjuk e kötetben. Egy dél-alföldi (csongrádi) uradalmi cselédsorban élő család küzdelmes, de boldog életéről szóló novellák szerzője a család tizenegyedik gyermeke. A szinte még feudális keretek a harmincas, negyvenes és ötvenes években a szerző szeme láttára változtak meg: gyermek- és ifjúkorában zajlott le a társadalom radikális átalakítása. Célja a családtörténet művészi, de hiteles ábrázolása, így vált – saját szavaival élve – „az emlékezés régészévé”. A majorsági cselédek viszonylag zárt közösségét nem tragikus nyomorként láttatja, de nem is egyfajta megszépítő, romantikus mázzal, hanem árnyaltan: örömein és bánatain keresztül – személyes sorsok, tragédiák és sikerek plasztikus képét rajzolja meg a szerző. A paraszti polgárosodásból kirekesztett csongrádi cselédtársadalomnak a szocialista átalakulás (és a parasztság néprajzi „megszűnése”) előtti értékrendi-nyelvi örökségét dokumentálja a szocializmus gyors társadalomátalakítása mellett. A bő félmilliós uradalmi cselédség sorsát megható őszinteséggel és nagyon éles szemmel, művészi erővel láttatja, hiszen a hatvanas évekre irodalomtanár lett. A kötet stílusa a népi írók iskolájához áll közel. A krónika ízes humorral könnyeddé tett, valós eseményeket feldolgozó történetekben bomlik ki. Olvasmányosan, sok társadalomtörténeti adatra épülő, oral historynak is tekinthető visszaemlékezéseket találunk ezekben a kitűnő novellákban.

 

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2500 Ft
Fogyasztói ár:2000 Ft
Kedvezmény:500 Ft

Megjelenés éve 2018
ISBN 978 963 263 807 2
Terjedelem 142 oldal
Szerkesztő Nánássy Viktória