01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Toót-Holló Tamás: Garabonciások könyve és szerelme

Leírás

Irodalmi tanulmányok egy magyar őshagyományról

A különféle csavargóhősök köré szerveződő pikareszk történetekben eleve bővelkedik a magyar irodalom, de van egy olyan, jobbára rejtekutakon vándorló csavargója is a magyar múltnak, akinek az alaposabb megértésére eddig még várnunk kellett.

 Toót-Holló Tamás néhol esszébe hajló értekezései ezen a helyzeten változtatnak, s a folklórhagyomány emlékeit és a modern magyar irodalom remekeit egyaránt segítségül hívják ahhoz, hogy tanulmányokat közöljenek az eddig leginkább rejtve rejtező magyar spirituális hagyományról, a garabonciások által őrzött ősi tudásról.

 A tanulmányok meggyőzően bizonyítják, hogy a garabonciásoknak legalább annyi közük van a táltoshithez, mint az ősi magyar csillagvalláshoz, valamint az alkimista tradíció hermetikus tanításaihoz. Nem csoda hát, hogy ez a sárkányokat lovagló, viharfelhőket az égre parancsoló, bűvös könyvéből pedig fantasztikus varázslatokat kiolvasó alak a népi mesemondók fantáziáját legalább annyira megmozgatta, mint a modern írókét és a költőkét.

 A néphagyományban a Mátyás-mondákat csakúgy áthatja a garabonciás motívuma, mint a magyar Faust, Hatvani István legendakörét. A magyar folklórtudomány már Ipolyi Arnold óta kutatja ennek a rejtélyes alaknak a rokonságát, a magyar nyelvészek egyszerre többféle szószármaztatással is felfedezni vélik a garabonciás szó eredeti jelentését, a magyar regényirodalomban pedig Krúdy Gyula és Weöres Sándor, a költészetben pedig szintén Weöres Sándor, Pásztor Béla és Nagy László nevéhez fűződnek a garabonciások mítoszát a legbravúrosabban megörökítő alkotások.

 Toót-Holló Tamás mindezeket a néprajzi és irodalmi emléknyomokat követve arra jut, hogy a garabonciás körül kialakult hiedelemköröket tekintve vitathatatlanul a garabonciások könyve az a varázslatos tárgy, amelyik a mai szemlélő figyelmét a leginkább felkeltheti.

 Hiszen tudjuk, mire jó a garabonciáson a hosszú út porából vett sötét köpeny, mit keres a garabonciás kezében a szelek és a felhők járását eligazító nyírfaág, s miképp zabolázza meg a garabonciás a vele fellegeket hasítani képes sárkányt. De ha mindezt tudjuk, akkor még mindig épp csak kapiskálni kezdhetjük azt, mit olvashat ki a garabonciás abból a bűvös, fekete könyvből, amelyik az egyik leginkább féltve őrzött kincse, s amelynek bűvös igéiről, ráolvasásairól csak kósza megjegyzések formájában szokás említést tenni. Mintha azt a titkot még máig is érdemes lenne megőrizni, hogy az igéző hatású könyvből kiolvasott események hogyan válhatnak rendre valósággá.

 Toót-Holló Tamás tanulmányai megtörik a hallgatást erről az őshagyományról, s nemcsak a garabonciások könyvéből kiolvasható bűvös igékről, hanem a garabonciások megváltást hozó szerelméről is számos újdonságként ható megállapítással szolgálnak.

 

Fotó: Oláh Gergely Máté 

 

 Toót-Holló Tamás tanulmánykötete kimondva-kimondatlanul is szoros kapcsolatban áll azzal a regényíróként jegyzett kőmisztérium-trilógiával, amelyet összefoglaló néven a Garabonciás Könyve címmel is ellátott, s azzal a liturgikus drámával, amelyet ugyanezen trilógiájának motívumkincse alapján színpadra álmodott.

 Egy frappáns geg erejéig így tehát minden gond nélkül tartható az az állítás, hogy ez a vállalkozás Douglas Adams galaktikus útikalauza után a világirodalom második olyan trilógiája, amely öt kötetből áll.

 A játékos asszociációkat feledve annyi azért biztosan megállapítható, hogy a tanulmányíró szerzőnek ezt a  személyes, prózaírói és drámaírói érintettséget sem túlragozni, sem elhallgatni nem lenne szerencsés.

 A személyes érintettség jelentősége itt lényegében abban áll, hogy miután egy irodalomtörténészi munkásságot is jegyző regényíró a saját prózaírói világát a garabonciás hagyomány újjáteremtésének szentelte, ezt követően ugyanezt a hagyományt ugyanő egy megfelelő néprajztudományi és irodalomtörténeti kontextusba is beillesztette, s ezzel a saját, elsőre talán társtalannak tetsző dolgai mellé a múltból a maga illusztris társaságát is egybegyűjtötte.

 Egy magyar őshagyományról úgy értekezve, hogy ezzel egy magyar irodalmi ősünk hagyományát is mindenestül felderítse, s ebben a magyar ősben egy igazi hőst: a Harcos és a Pap szerepszemélyiségét is avatottan a magáénak tudó örök vándort is felfedezzen.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2990 Ft
Fogyasztói ár:2390 Ft
Kedvezmény:600 Ft

Könyv- és borítóterv Németh Csaba Elek
ISBN 978 963 263 472 2
Terjedelem 328 oldal